Ny detaljplan för Sala stadshotell

21 januari, 2020 | Nyhet

Arbetet med att upprätta en ny detaljplan för Sala stadshotell (Gillet 6) går in i ett slutskede och kommer under mars månad att gå ut till berörda för granskning. Detaljplanen kommer, om den godkännes, att medge ett mer flexibelt användningssätt och därigenom möjliggöra för mer utveckling i centrala Sala.