Våra fastigheter

Alla fastigheter som vi äger och förvaltar ligger i strategiskt bra lägen i Sala; i de centrala delarna av stadskärnan, i närheten till Salas resecentrum eller i semi-externa handelsområden.

Våra lokaler består av kontor, lager, handel, hotell, restaurang och bostäder. Våra hyresgäster är alltifrån myndigheter och företagshälsovård till krögare och butiker.

FOLKSKOLAN 2

Södra Esplanaden 6, 733 33 Sala

Tingshuset uppfördes 1959/1960. Huset byggdes under 2011 om till Hotell Tinget. Hotellet har byggts om i omgångar och har nu totalt 35 rum samt en mysig pub, total yta ca 2 100 kvm. På innergården har puben utgång till en rymlig och fräsch uteservering. Fastigheten är centralt belägen vid Ringgatan mitt emot Gillet 6 och skyltläget är svårslaget.

I direkt närhet finns resten av Salas pittoreska stadskärna samt våra fastigheter Ämbetsmannen 11 och Garvaren 14. Egna p-platser finns på fastigheten samt närhet till många kommunala p-platser.

www.hotelltinget.se

Menja 2

Gymnasiegatan 4, 733 40 Sala

I skärningspunkten för riksväg 56, Willy:s, OK/Q8, Kungsängsgymnasiet och bostadskvarter hittar ni Menja 2. Detaljplanen medger oinskränkt handel och industri och byggnaden är omringad av parkeringsplatser. Bra skyltläge.

Här hyr vi ut till Brödernas hamburgare och Hela Människan second hand. 

Totalt 2 860 m2 lokalyta.

ÄMBETSMANNEN 11

Södra Esplanaden/Gillegatan/Fredsgatan, 733 30 Sala

Mitt i centrum vid den allmänna parkeringen ligger Skattehuset. Idag inrymmer fastigheten Salas polisstation. Här finns även andra serviceinrättningar som Arbetsförmedlingen samt kontor, butikslokaler och lägenheter. Byggnadens yta är ca 3 700 kvm. Bra skyltläge vid genomfartsleden och parkeringsplatsen Fredstorget.

GARVAREN 14

Gillegatan / Fredsgatan / Norrbygatan, 733 31 Sala

Garvaren 14 ligger med sina 2 000 kvm mitt i Salas charmiga stadskärna och huset byggdes 1975. Bottenvåningen är fylld med butikslokaler och på övervåningen finns bostäder.

Fastigheten har både närhet till parkeringar på Fredstorget samt ingång direkt från handelsgatan Norrbygatan, en ganska unik placering med fördelar från båda håll. Fastigheten har egen upphöjd lastkaj och ligger direkt granne med Ämbetsmannen 11 samt i närhet med Gillet 6 och Folkskolan 2.

TEGLET 1

Hyttvägen 2, 733 38 Sala

Endast 100 meter från Salas resecentrum ligger fastigheten Teglet 1 som med sina hopbyggda byggnadskroppar inrymmer till största delen kontor. En av byggnadskropparna har karaktär som ett ombonat kontorshotell med en egen restaurang. Byggnadskropparna uppfördes 1975, 1984 och 1988 och innefattar totalt ca 4500 kvm. På fastigheten finns en stor parkering.

I närheten finns bl a Salas resecentrum, gym, bostadskvarter samt fastigheten Kristina 3:4. Fastigheten ligger i det intressanta utvecklingsområdet Norrmalm som står inför en spännande exploatering.

GILLET 6

Bråstagatan 5, 733 30 Sala

I Salas hjärta, mitt emellan Ringgatan och Salas galleria Sala Torg ligger fastigheten Gillet 6. Byggnaden uppfördes 1968 som stadshotell. 

Idag tjänar byggnaden såsom större restaurang-, konferens- och kontorsbyggnad. 

Kontorsdelen benämns Foajé Business Club och restaurangdelen för Gillet 6. 

Totalt finns ca 4 100 kvm i huset och skyltläget är perfekt vid genomfartsleden. Fastigheten har en egen kundparkering och är även omgärdad av många kommunala p-platser.

I direkt närhet till fastigheten ligger galleria Sala Torg och Salas övriga pittoreska handelsgator såväl som Polisstation, banker rådhus/kommunhus. Grannfastighet till Folkskolan 2, Ämbetsmannen 11 och Garvaren 14.

Kristina 107

Gruvvägen 8, 733 33 Sala

Kontorsbyggnaden med tillhörande paviljong ligger mysigt vid den lilla dammen vid Jakob Mats kvarn och slussningsställe.

Här hyr vi ut till FIMAB, Housinggruppen, Arkiv m.fl.

 

Silver 4 & 5

Väsbygatan 17, 733 38 Sala

Mitt emot Salas resecentrum och i de gamla järnvägskvarteren som ansluter mot stadsparken ligger denna byggnad som inhyser både kontor, lager och lägenheter.  

Kristina 3:4

Norrängsgatan 1, 733 38 Sala

Vid järnvägsstationen i Sala ligger SJ:s före detta godsmagasin. Byggnaden används idag som lager av fastighetsförvaltningen.

Fastigheten har bra skyltläge och är granne med Teglet 1.