nytt journummer från 16 juni

7 juni, 2022 | Nyhet

Från den 16 juni så hänvisas brådskande och akuta ärenden till Securitas larmcentral telefonnummer 010-470 57 70. Först och främst ska ni vända er till oss på 0224-291 48 men om ni inte når oss på dagtid eller att klockan är efter kontorstid så gäller journumret. 

Med akuta ärenden menas t.ex. att en vattenledning sprungit läck och kan orsaka stor skada på lägenheten. Vid brand ring 112, därefter jouren. 

Med brådskande ärenden menas sådant som inte kan vänta till dagen efter, t.ex. att samtliga plattor på spisen slutat fungera, elavbrott som inte avhjälps med byte av säkring eller totalt avloppsstopp. Ring jouren så hjälps vi åt att reda ut om det kan vänta eller behöver åtgärdas direkt. 

Vanliga felanmälningar hänvisas till oss på kontoret på vardagar 0224-291 48 eller dygnet runt på info@gruvtornet.se.