gRUVTORNET stolt JUBILEUMSPARTNER

10 oktober, 2023 | Nyhet

Nästa år firar Sala 400 år som stad. Stadsprivilegierna gavs till Sala år 1624 av kung Gustaf II Adolf. Detta var en förutsättning för att kunna organisera och bedriva arbetet vid Silvergruvan.

Sala kommun har tillsatt en jubileumskommitté som ska planera och genomföra firandet under nästkommande år. 

Gruvtornet har blivit tillfrågat och accepterat att bli stolt sponsor till jubileet. Det innebär att vi tillsammans med andra aktörer bidrar med medel så att kommittén kan förverkliga sina idéer och mål samt kunna lägga till ytterligare aktiviteter. 

Vi uppmanar andra salaföretag att höra av sig till kommunen  om de vill vara med och bidra till denna historiska händelse.  

Kontaktuppgifter till Sala kommuns jubileumskommitté är:

Elvira Matz

Projektledare Sala 400 år

Näringslivsenheten

 0224-74 76 06, elvira.matz@sala.se