Invigning av snabbladdare

29 juni, 2024 | Nyhet

Den 27 juni 2024 kl 11.00 prick så invigdes snabbladdstationen för elbilar på Gymnasiegatan 4 av Salas kommunalråd Amanda Lindbladh. 

På bilden ses Gruvtornets VD Marcus Andersson samtala med från vänster kommunalrådet Amanda Lindbladh, SHEABs VD Håkan Carefall och SHEABs styrelseordförande Christer Eriksson. 

Projektet är en gemensam satsning av SHEAB och Gruvtornet och består av sammanlagt tre stycken snabbladdare med dubbeluttag, så totalt 6 bilplatser. Lokaliseringen är utmärkt med klustring med OK/Q8 samt synlighet längs med riksvägen. 

Välkommen att tanka el och passa på att ta en burgare på Brödernas!

(bildrättigheter tillhör Creative Mill)

Bildrättigheten tillhör Creative Mill
Bildrättigheten tillhör Creative Mill