Om Gruvtornet 

Gruvtornets affärsidé är att vara en stabil, aktiv, lyhörd och ansvarstagande fastighetspartner som kan erbjuda våra hyresgäster möjlighet att växa i Sala stad med omnejd.

Stabil

Vi är ett familjeägt företag sedan 1976 och vi är Salas största privata ägare, förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter med närmare 28 000 m2 lokaler och lägenheter och vars innehåll sträcker sig från hotellrum, kontor och butiker till brädgårdar.

Aktiv

Vi planerar kontinuerligt för hållbar utveckling inom befintligt bestånd och strävar genom en aktiv förvärvs- och försäljnings­strategi mot att nå en välbalans­erad fastighetsmix som ska svara upp mot marknadens nutida och framtida behov i Sala. Vi är handlingskraftiga och har ett välutbyggt nätverk av stora och små lokala samarbetspartners som gör att vi har nära till beslut och genomförande.

Lyhörd

Vi försöker alltid vara lyhörda för våra hyresgästers önskemål så att de ska trivas och ges förutsätt­ningar att växa i sina lokaler. Långa hyresförhållanden med aktörer från enmans­företagare till börsbolag och svenska staten vittnar om vår goda förståelse för våra hyresgästers verksamhets­specifika villkor och behov i en Sala-kontext.
Ansvars­tagande

Vi är ansvarstagande genom att involverar oss i olika sammanslutningar och aktörsbaserade forum, t.ex. styrelsen för Företagarna Sala, HandlingsKraft Sala och Sala kommuns näringslivsråd för att bidra till att samhället i Sala utvecklas åt rätt håll och att staden växer. Vi tar ansvar genom att stödja lokalt föreningsliv, t.ex. Sala FF och Sala Curlinghall, och olika välgörenhetsorganisationer som bidrar till att barn och ungdomar får en bättre tillvaro i Sala. Vi tar ansvar för klimathotet genom att kontinuerligt se över hur vi kan spara på vår energiåtgång i fastigheterna.

Organisation

Gruvtornet startades av Bror-Erik Andersson. Idag ägs bolaget av Bror-Eriks barn Marcus och Lotta Andersson.

Marcus Andersson är styrelseordförande och företagsledare (VD).

Lotta Andersson är styrelseledamot. 

Sara Andersson-Lyckman är ansvarig för administrativa och ekonomiska frågor samt projektleder i mindre byggprojekt.

Björn Cederfeldt ansvarar över förvaltningsunderhållet samt lokalanpassningar, och Jesper Grönroos ansvarar för fastighetstekniken. Utöver detta har vi anställa och inhyrda medarbetare som sköter det löpande underhållet och fastighetsskötseln.

Sara Andersson-Lyckman och Marcus Andersson.